Oncologiefysiotherapie

Wat is oncologiefysiotherapie?
Oncologie fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de totale problematiek rondom het bewegend functioneren van de kankerpatiënt.

De oncologie fysiotherapeut maakt een op individuele hulpvraag van de patiënt afgestemde probleemanalyse. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis van de aandoening, de ondergane behandeling, de psychosociale aspecten en de mogelijke fysiotherapeutische behandeling (individueel of in groepsverband). Daarbij wordt rekening gehouden met sterk wisselende omstandigheden en acute situaties. Kankerpatiënten kunnen in elke fase van hun ziekte (acute-, herstel- en palltieve-) een beroep doen op deze fysiotherapeutische zorg.

 Indicaties voor oncologie fysiotherapie:

(na eventuele chirurgie, radio-, chemo en hormoontherapie)

* Vermoeidheid

* Conditieverlies

* Spanningsklachten

* Verstoorde lichaamsbeleving

* Pijnlijke Littekens

* Functiestoornissen zoals krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen

* Lymfoedeem