Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en als ‘vanzelf’. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Een afwijkende of vertraagde ontwikkeling kan het gevolg zijn van een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, organen het houdings- of bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie die zich richt op het bewegend functioneren van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Bij de behandelingen van de kinderfysiotherapeut staat de hulpvraag van het kind, ouders en zijn omgeving centraal.

Welke kinderen kunnen bij ons terecht?

Baby’s
Baby’s kunnen al een verkeerde houding en motoriek aanleren waarvan ze (later) last kunnen hebben. Sommigen hebben moeite met vaardigheden die passen bij hun jonge leeftijd of hebben moeite met het verwerken van prikkels uit de omgeveing. Sommigen hebben een ernstige aandoening waardoor hun ontwikkeling anders verloopt. De kinderfysiotherapeut kan ouders ondersteunen en adviseren in de manier van omgaan met hun baby in de dagelijkse verzorging en het spelen, zodat zij de ontwikkeling op een vanzelfsprekende manier kunnen stimuleren. Kinderfysiotherapie wordt tot de leeftijd van 2 jaar aan huis gegeven.

Peuters
Peuters kunnen moeite hebben met het uitvoeren van vaardigheden die passen bij hun leeftijd, of ze hebben moeite met het verwerken van prikkels van buitenaf. Dit kan hun belemmeren in het spel en het contact met leeftijdsgenootjes. Peuters willen graag bewegen en doen dit op hun eigen manier. In de behandeling wordt er daarom spelenderwijs geoefend in een uitnodigende omgeving.

Schoolkinderen
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, ze kunnen een slecht evenwicht hebben of angstig zijn om te bewegen. Dit kan zich uiten in problemen met vaardigheden zoals zwemmen, fietsen, gymmen,knutselen of schrijven. Dit kan de kinderen belemmeren in onder andere het contact met leeftijdsgenootjes en /of het leren op school.  Kinderfysiotherapie vindt plaats in de praktijk. de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, School) staat hierbij centraal.

Jongeren
Afgezien van ontwikkelilngsgerelateerde problemen of ernstige aandoeningen kan de kinderfysiotherapeut jongeren met houdingsafwijkingen, blessures en/of schrijfproblemen behandelen.

Verwijzing en vergoeding
Vaak zijn het de ouders of de leerkracht die signaleren dat een kind motorische problemen heeft maar ook de huisarts, jeugdarts (consutatiebureau, schoolarts), kinderarts of revalidatiearts kunnen signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. dan zal de kinderfysiotherapeut vooraf een screening uitvoeren. Bij behandelingen door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de koste geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.