Hart revalidatie

De revalidatie van de hartpatiënt omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de ziekte gunstig te beïnvloeden, en om er bovendien voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert om naar de voor hem / haar normale plaats in de maatschappij terug te keren en deze te behouden.

Met name bij de volgende diagnoses vindt de hartrevalidatie plaats:

 • Na een myocardinfarct (een hartaanval)
 • Na een hartoperatie middels bypass chirurgie (omleidingen van de kransslagvaten)
 • Na een PTCA (een dotterbehandeling)
 • Na een hartklepoperatie
 • Bij hartfalen (matig tot slechte functie van de hartspier)

  Voordat aan de werkelijke fysieke revalidatie wordt begonnen vindt er een gesprek plaats tussen de behandelend fysiotherapeut en de patiënt. Hierbij worden de doelen van de revalidatie besproken. Deze zijn:

 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen
 • Leren kennen van de lichamelijke grenzen
 • Leren omgaan met de lichamelijke grenzen
 • Overwinnen van de angst voor inspanning
 • Onderhouden / ontwikkelen van een lichamelijke actieve leefstijl
 • Optimale hervatting van werk en / of vrijetijdsbesteding

Deze training vindt plaats in de praktijk van Fysiotherapie Ter Apel. Deze kan individueel en binnen een groep plaatsvinden. Hierbij vindt er regelmatig controle plaats van de hartslag en de bloeddruk in rust en tijdens inspanning. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar de verwijzend cardioloog.

Elke maandag 10:00-11:30

Elke Donderdag 10:00-11:30