Onze tarieven

Zitting fysiotherapie
€ 35,00

Zitting fysiotherapie aan huis
€ 45,00

Zitting fysiotherapie in inrichting
€ 38,00

Oedeemtherapie zitting in praktijk
€ 45,00

Zitting kinderfysiotherapie

€ 43,00

Zitting kinderfysiotherapie aan huis

€ 55,00

instructie overleg ouders

€ 43,00

Eenmalig kinderfysio therapeutisch overleg

€ 33,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 47,00

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 50,00

Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting

€ 46,00

Rapportage fysiotherapie

€ 90,00

Niet nagekomen afspraak

€ 24,50

(Dit zijn particuliere tarieven, geldend vanaf 1 jan. 2017)

Indien u aanvullend verzekerd bent, zullen de eerste behandelingen vergoed worden. Uw zorgverzekeraar kan u informeren hoe u verzekerd bent van fysiotherapeutische hulp.

Wij werken met stagiaires van diverse scholen. Indien u bezwaar heeft dat de behandeling/onderzoek door een stagiair wordt gedaan, kunt u dit kenbaar maken bij de receptie.

Fysiotherapie Ter Apel heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland

U kunt bij ons indien nodig gebruik maken van een pinapparaat.