DTF

Wat is DTF?

DTF staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

De screening:
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. Het merendeel van de mensen kan goed bepalen of ze bij de fysiotherapeut aan het juiste adres zijn. Om deze reden plannen we gelijk met de screening een intake en onderzoek in. De screening wordt gestart met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Er zijn 4 mogelijkheden:
1. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal u adviseren over een passende oplossing.

2. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling.

3. Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie van uw huisarts nodig. De aard van de informatie bepaald of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)

4. Uw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij zal u verwijzen naar de huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst)

Controleer uw polisvoorwaarden

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen  verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een  verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.